VahVo

Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea

Birgit

Birgit

Avuksi tulevan henkilön ja palvelun valinnassa on tärkeää saada pohjatietoja päätöksen tueksi, jotta päästään mahdollisimman pian ”työn touhuun”. Olenko mahdollisesti minä sopiva – päätöksen tueksi hieman taustatietoja minusta.

Olen Birgit Vuori-Metsämäki, säkyläläinen nepsy-valmentaja. Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2010. Liityn molempiin yrityksiini, joita ovat Tmi Birgit Vuori-Metsämäki ja Vahvo.

Yrittäjänä myyn omaa osaamistani asiakkaiden, heidän läheistensä sekä eri alojen ammattilaisten tueksi. Tavoitteenani on löytää asiakkaille sopivia tapoja toimia. 

Osaamista on kertynyt tehdystä työstä sekä lukuisista kohtaamisista erilaisten asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa. Työvuosiini mahtuu kehittelytyötä, uusia palveluita ja ajan hengen muutoksia. Tiivistetysti työvuodet ovat olleet täynnä oppimiskokemuksia ja oivalluksia, joita välitän omassa työssäni kouluttamalla, konsultoimalla, auttamalla asiakastyössä tai työnohjaamalla. Tavoitteena on saada asiakkaissa vahvistumista ja voimaantumista omassa arjessaan, on kyseessä pieni koululainen tai hänen kanssaan toimiva ammattilainen.

Koulutustaustaltani olen vajaamielishoitaja ja erityisluokanopettaja (KM eli kasvatustieteiden maisteri). Lisäksi olen täydentänyt osaamistani ammatillisen opettajan tutkinnolla (AmO) ja neuropsykiatrinen valmentaja (Bovallius) – sekä työnohjaajakoulutuksella (Metanoia).

Asiakastyötä tekemällä oppii ja oivaltaa tukemisen keinoja ja tapoja

Apua tarvitsevat henkilöt ovat olleet kaikenikäisiä. Heidän toimintakykynsä ja vaikeutensa ovat vaihdelleet. Työurani alussa työtäni oli opettaa ja ohjata kehitysvammaisia henkilöitä. Erilaisissa yhteistyökuvioissa kehitettiin palveluita ja työkäytänteitä opetukseen, asumiseen sekä työ- ja päivätoimintaan.

Työni on aina liittynyt autististen henkilöiden asioihin. Satakunnan AUNE-hankkeessa (vuosina 2005–2010) kokemuksia kertyi laajemmin autismikirjon henkilöiden auttamisesta sekä nepsy-vaikeuksista. Arjen sujumisen vaikeudet voivat johtua monista eri syistä. Joku tarvitsee apua tarkkaavuuden ja lukivaikeuden kanssa, toinen aggressiiviseen käyttäytymiseen ja kolmas siihen, että saa tehtyä asioita aloittamisen ja keskittymisen pulmien takia. Tällä hetkellä eletään hyvää aikaa asiakkaan auttamisessa: on olemassa paljon hyviä keinoja ja aina on mahdollisuuksia auttaa.

Osaamiseni liittyvät muun muassa seuraaviin asioihin :

 • Nepsy-vaikeudet – miten ohjata ja opettaa, miten selvitä arjesta nepsy-vaikeuksien kanssa
 • Autismikirjo (autismi, Asperger, Tourette) – autismikirjon henkilöt eivät tule ymmärretyksi ja vaikeuksien lisäksi heidän vahvuutensa eivät pääse esille
 • ADHD, ADD – tarkkaavuuden vaikeudet haittaavat oppimista ja tuovat alisuoriutumisen vaaran
 • aistien herkkyydet – herkät aistit rasittavat ja kuormittavat monella tavalla, jotka ovat alkusyitä käyttäytymisen ja jaksamisen haasteille
 • oppimisen vaikeudet – monenlaiset vaikeudet yhdistelmänä hankaloittavat oppimista erityisesti yleis- ja ammattiopetuksessa
 • stressi ja sen lievitys – stressikuppi-ajatus- ja toimintamalli, joka tehoaa ja toimii kaikenikäisten kohdalla

Vaikka erityisvaikeus tai vamma on perheessä yhdellä, vaikuttaa se kaikkien muidenkin arkeen

Asiakkaan läheisten ja erityisesti heidän kanssaan toimivien eri alojen ammattilaisten tukeminen kuuluvat palveluihini. Perheiden tukemisen tärkeyden olen oivaltanut omassa asiakastyössä. Lisäksi keikkaluonteinen luennointityö sopeutumisvalmennus- kursseilla (MLL/Huvitus 2005–2010, Kankaanpään kuntoutuskeskus 2018) sekä yhteistyö F83-ensitietokoulutusten toteuttamisessa lastenneurologien tiimin (Satakunnan shp) kanssa ovat vahvistaneet läheisten ja perheen huomioimisen tärkeyttä.

Kouluttaja, joka seisoi pöydällä….

… Rovaniemellä tunnistivat minut tästä kuvailusta. Kiipesin pöydälle, kun halusin esitellä, miten vuorovaikutustilanteessa eri korkeudella oleminen vaikuttaa kohtaamiseen.

Koulutukset vievät toisinaan kauemmas. Kotka, Rovaniemi, Keminmaa, Helsinki, Saarijärvi, Kokkola, Jyväskylä, Helsinki, Tampere ja monet muut koulutuspaikat ovat tuoneet tuulahduksia Satakunnan ulkopuolisesta asiakastyöstä.

Pääasiassa koulutuksen teemat ovat liittyneet autismikirjon ja nepsy-henkilöiden ohjaamiseen. Koulutuksia on toteutettu muun muassa asumisyksiköiden, koulujen, varhaiskasvatuksen, työpajojen, perhehoitajien, lastensuojelulaitosten ja ammattioppilaitosten henkilöstölle. Aina välillä on yleisiä, kaikille avoimia koulutuksia esimerkiksi kansalaisopistojen kustantamana.

Korona-aikana oli välttämätöntä järjestää etäyhteydellä toteutettavia koulutuksia. Etäkoulutukset tulivat jäädäkseen ja jatkossa koulutukseni tulevat olemaan kehittämisen kohteena. Suunnitteilla on toteuttaa verkkokoulutuksia.

”Olet luennoinut, kun opiskelin Porissa vuonna…”

Lähes koko työurani ajan olen tehnyt yhteistyötä satakuntalaisten oppilaitosten kanssa. Luentoja ja harjoittelujaksojen ohjauksia on ollut vuosikymmenien varrella enemmän tai vähemmän.

Yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa on jatkunut pitkään. Aluksi toteutettiin autismikirjon kuntoutuksen erikoistumisopintoja, jonka jälkeen on keskitytty neuropsykiatrisen valmentajan koulutukseen (30 op). Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa (Sataedu, Winnova, SAMK) ja niissä toteutettu luentotyö on pitänyt minut ajan hermoilla siitä, mitä kentällä työarjessa on meneillään. Lisäksi olen saanut seurata koulutuksiin ja koulutusorganisaatioihin liittyviä muutoksia ja niiden vaikutuksia asiakastyöhön.

” Kaikkea olet ehtinyt tekemään …”

Taustaltani ja juuriltani olen opetuksen ja oppimisen ihminen. Se näkyy suhtautumisessani työhön ja työn tekemiseen. Työelämässä on tarve oppia uutta ja ottaa vastaan muutoksia työntekijän, työyhteisön kuin organisaationkin näkökulmasta. Oppimisen yksilöllisyyden huomioiminen on tärkeää myös työhön liittyvässä oppimisessa.

Lähestymistapani työn tekemisessä ja sen kehittämisessä on ”perustehtäväorientoituneisuus” : Mitä varten yksikkö on olemassa? Miksi työtä tehdään ja mistä raha tulee? Ne johdattelevat viemään eteenpäin tärkeitä asioita ja keskittymään olennaiseen.

Työvuosikymmenien aikana on kertynyt runsaasti kokemusta, joka mahdollistaa työelämän tarkastelun erilaisista näkökulmista.

Arvokkaita kokemuksia on kertynyt:

 • asiakkaiden kohtaamistyöstä ja siitä, miten asiakkaat ovat muuttuneet
 • työyhteisön jäsenyydestä, tiiminä toimimisen tärkeydestä ja vaikeudesta
 • esimiestyöstä ja alaisena olemisesta
 • kehittämistyöstä
 • kouluttamisesta oppilaitoksissa ja työpaikoilla
 • moniammatillisesta yhteistyöstä ja verkostotyöstä
 • hanketyöstä ja yrittämisestä

Vuosikymmenien vierähtäminen tuo asioiden tarkastelulle uusia ulottuvuuksia. Ajattelen näiden kokemusten toimivan hyvänä pohjana työnohjaajana toimimiselle. Työotteeltani olen ratkaisukeskeinen toimiessani asiakkaiden, työyhteisöjen ja työn parissa.