VahVo

Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea

Konsultaatio

Konsultaatio

Vahvistamaan työntekijän tai työyhteisön ohjaustyötä

Konsultaatiosta vahvistusta:

  • asiakastyöhön ja asiakkaan ohjaamiseen
  • työyhteisölle (esimerkiksi tiimin avuksi sopivien keinojen löytämiseksi)
  • palveluiden kehittämiseen
  • itsenäisesti työskentelevän työntekijän ohjaustyön tukemiseen
  • esimiestyön tukemiseen

Konsultaation avulla on mahdollista tuoda kokemusperäistä osaamista ja ohjaamista jo olemassa olevan osaamisen tueksi. Sen tavoitteena on saada aikaan konkreettisia ja kehittäviä asioita arjen ohjaustyön eteenpäin viemiseksi.

Konsultaatiokertojen määrä sovitaan tapauskohtaisesti. On mahdollista järjestää yhdessä koulutuksen kanssa, jolloin tapaamiseen saadaan enemmän tehoa ja vaikuttavuutta. Tapaamisia on mahdollista järjestää kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

Jos teillä on tarvetta saada vahvistusta arkisen ohjaustyön tekemiseen, ota yhteyttä. Kuulen tilanteenne ja autan löytämään teidän tarpeitanne vastaavan avun.

konsultaatio birgit vuori-metsämäki vahvo
Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea