VahVo

Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea

Koulutukset

Koulutukset

Perustietoa sekä keinoja asiakkaan ohjaamiseen ja auttamiseen käytännönläheisesti

Käytännön esimerkit tekevät koulutuksesta ymmärrettävän. Ne jäävät mieleen…

Asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaisesti koulutuksia:

  • PAIKAN PÄÄLLÄ parista tunnista useamman päivän koulutuskokonaisuuksiin
  • ETÄYHTEYKSIN kokonaan tai osaksi (Teamsin välityksellä)
  • ERILAISINA KOKONAISUUKSINA TEHOSTAMAAN ARJEN KEHITTELYTYÖTÄ: koulutuksissa konkreettisia välitehtäviä, konsultointia
  • MYÖS YHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTUNA muiden kouluttajien ja koulutusten järjestäjien kanssa (oppilaitokset)

Koulutusaiheita liittyen muun muassa:

  • autismikirjon, kehitysvammaisten ja nepsy-henkilöiden ohjaamiseen ja opettamiseen
  • tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksiin
  • haastavaan käyttäytymiseen
  • hyvän arjen sujumiseen

Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan jo olemassa oleva osaaminen ja toisaalta kehittämistarpeet. Koulutukset ovat käytännönläheisiä, joten se mahdollistaa koulutuksessa esille tulleiden asioiden viemisen heti arkeen käytettäväksi ja sovellettavaksi. Koulutuksia on toteutettu muun muassa eri asumisyksiköiden, koulujen, varhaiskasvatuksen, työpajojen ja lastensuojelulaitosten henkilöstölle sekä perhehoitajille.

Suunnitteilla on verkkokoulutuksia, jotka mahdollistavat joustavan, aikaan ja paikkaan sitomattoman kouluttautumismahdollisuuden.

koulutukset birgit vuori-metsämäki
Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea