VahVo

Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea

Muuta nepsy-palvelua

Muuta nepsy-palvelua

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennuksessa korostuvat nepsy-henkilöiden tai heidän läheistensä kokemuksien jakaminen. Ryhmävalmennuksessa on mahdollista kehittää sosiaalisia taitoja ja valmiuksia. Samanlaisessa tilanteessa olevien henkilöiden vertaistuki ja -kokemukset ovat tärkeitä. Ryhmävalmennuksia on mahdollista järjestää eri sisältöpainotuksilla, jonka rinnalla voidaan toteuttaa asiakas- ja perhekohtaista ohjausta.

Ryhmävalmennusten järjestäminen toteutuu toisen yrittäjän tai kunnan/organisaation työntekijän kanssa yhteistyönä. Aiemmin ryhmävalmennusta on toteutettu yhteistyössä Kaija Westermarkin kanssa sosiaalisten taitojen/ kaveritaitojen ryhminä koululaisille sekä tukiryhmänä lukio-opiskelijoille.

Ryhmävalmennukset toteutetaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Toteutuksesta tehdään suunnitelma / ehdotus ja kirjallinen tarjous.

TEHO-nepsy (tehostettu nepsy-valmennus)

Nepsy-valmennusta toteutetaan tehostettuna tilanteissa, joissa tarvitaan moniammatillista ja laajempaa työotetta kuin pelkästään nepsy-valmennuksessa. Näissä tilanteissa perheessä on useammalla henkilöllä nepsy-haasteita tai ne haittaavat laajasti asiakkaan ja hänen perheensä arkea.

Teho-nepsyjä on toteutettu Birgit Vuori-Metsämäki & Kaija Westermark -työparina. Työparina yhdistyy molempien vuosien kokemukset nepsy-asiakkaiden ja heidän perheidensä auttamisesta sekä kummankin ammattitausta. Kaijalla on perheterapeutti- ja psykiatrinen sairaanhoitaja-tausta, Birgitillä erityisluokanopettajan.

Teho-nepsy toteutetaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Toteutuksesta tehdään suunnitelma / ehdotus ja kirjallinen tarjous.