VahVo

Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea

Nepsy-valmennus (neuropsykiatrinen valmennus)

Nepsy-valmennus (neuropsykiatrinen valmennus)

yksilöllistä auttamista kotona tai muussa toimintaympäristössä tarpeen ja sopimuksen mukaan

Jännittävätkö uudet tilanteet ja ihmiset? Kiristävätkö sukat ja vaatteiden saumat? Eikö lapsesi pääse alkuun koulutehtävissään? Onko arki täynnä raivareita?

Neuropsykiatriset haasteet voivat näkyä esimerkiksi oppimisessa, käyttäytymisessä, jaksamisessa ja kaikissa arjen tilanteissa. Haasteita ja oireita on monenlaisia, joiden takia vahvuudet ja osaaminen eivät pääse esille. Nepsy-valmennuksen avulla auttaminen on mahdollista muun muassa:

  • autismikirjon haasteissa (autismi, Asperger, Tourette)
  • tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksissa (ADHD, ADD)
  • hahmottamisen vaikeuksissa
  • vuorovaikutuksen ja sosiaalisuuden pulmissa
  • kuormitusherkkyydessä ja sen myötä tulevissa käyttäytymisen haasteissa
  • aistien herkkyyksien tuomissa vaikeuksissa
  • arjen sujumisen pulmatilanteissa

Nepsy-valmennus on tarkoitettu kaikenikäisille neuropsykiatrisia haasteita omaaville henkilöille. Lääkärin lähetettä tai diagnoosia valmennukseen osallistumiseen ei tarvita.

Nepsy-valmennuksessa toimitaan yhdessä asiakkaan sekä hänen lähipiirinsä kanssa. Valmennuksessa tavoitteet ja toteutustapa suunnitellaan yksilöllisesti.

Neuropsykiatrinen valmennus on:

  • konkreettista ja läsnä olevaa ohjaamista
  • keinojen löytämistä parempaan arjen sujumiseen
  • yhteistyötä asiakkaan, läheisten sekä toimintaympäristöjen kanssa

Nepsy-valmennukseen voi saada maksuosoituksen muun muassa hyvinvointialueelta (perhepalvelut, sosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu). Sen voi myös kustantaa koulu, oppilaitos tai sen voi maksaa itse. Huomioitavaa on, että se ei ole KELA-korvattava.

Ammattitaitoista palvelua – kokemuksella ja täydellä sydämellä

Vahvo Birgit Vuori-Metsämäki Satakunta Nepsyvalmennus
Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea