Palvelut

Onko sinulla, läheiselläsi tai henkilöllä, jonka kanssa työskentelet

  • keskittymisen vaikeuksia, asioiden ja tekemisten kasaantumista
  • oppimisen vaikeutta tai alisuoriutumista
  • suurta vaihtelevuutta jaksamisessa, suoriutumisessa, päivissä
  • sosiaalisten tilanteiden pulmia tai käyttäytymistä, joka tuo ongelmia
  • aistien herkkyyttä vaikeuttamassa arjen sujumista
  • vaikeuksia, joiden nimenä on autismi, Asperger, Tourette, ADHD, ADD, kehityksellisiä kielihäiriö, hahmottamisen vaikeus, luki-häiriö, kehitysvamma, erityisherkkyys
  • nimityksiä, kuten erityisen tuen tarve, haastavasti käyttäytyvä, uupunut, laiska, saamaton, kuriton
  • tarve saada johdonmukaista ja pitkäjänteistä auttamista, yhteistyötä eri tahojen välillä