Asiakastyö

Asiakastyö

työskentelyä asiakkaan itsensä ja hänen lähipiirinsä kanssa ja heidän avukseen.

Avuksi kaikenikäisille henkilöille, joilla on nepsy- vaikeuksia (neuropsykiatrisia vaikeuksia), jotka näkyvät oppimisessa, arjen tilanteiden sujumisessa ja käyttäytymisessä. Sopii autismikirjon henkilöille, tarkkaavuuden vaikeuksia, oppimisvaikeuksia, neurologisia kehityksellisiä vaikeuksia (esim. F83) omaaville henkilöille.

Asiakastyössä keskitytään sopimuksen ja tarpeen mukaan arjen toimiin, sosiaalisiin taitoihin, käyttäytymiseen, koulun tai opiskelun sujumiseen. Tärkeää on tietoisuus erityisvaikeudesta henkilölle itselleen ja hänen lähipiirilleen. Tieto erityisvaikeuden yksilöllisestä ilmenemisestä mahdollistaa oikeanlaisten, kullekin henkilölle sopivien ja toimivien keinojen löytymisen.

Nepsy- valmennus (neuropsykiatrinen valmennus)

ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä.

Nepsy-valmennuksen tavoitteet ja toteutustapa suunnitellaan yksilöllisesti kunkin henkilön tarpeiden mukaisesti. Nepsy-valmennuksessa huomioidaan asiakkaan arjen kokonaisuus ja autetaan siinä, missä on tarvetta.

Se on asiakkaan ja hänen lähipiirinsä auttamista arjen toimintaympäristöissä koulussa, kotona, oppilaitoksessa tai muissa arjen toiminnoissa. Lääkärin lähetettä tai diagnoosia ei tarvita. Palvelun maksajina voivat toimia monet tahot: kuntien sosiaali- ja terveystoimet, koulutoimi, vakuutusyhtiö, myös asiakkaat itse.

  • konkreettista, läsnäolevaa auttamista ja toimintaympäristöissä asioiden alkuun laittamista
  • haetaan keinoja parempaan selviytymiseen
  • yhteistyö, yhteistoiminta asiakkaan toimintaympäristöjen kanssa tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti lasten kohdalla

Jos nepsy-valmennus kiinnostaa, ota yhteyttä.

Autismiohjaus

Autismiohjaus sopii sekä vanhempien että ammattilaisten ohjaustyön tukemisen tilanteissa, joissa tarvitaan tukea arjen ohjaustilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Autismiohjauksessa keskitytään löytämään autismikirjon diagnoosin omaavalle henkilölle asioita ja toimintoja, jotka ovat tärkeitä hänen arjen sujumiselle.

Autismiohjauksessa ovat yleisesti osoittautuneet tärkeiksi mm. struktuurit, aistien herkkyyksien huomioiminen, stressin lievitys, ohjaamisen selkeys ja johdonmukaisuus. Jokaisen henkilön kohdalla tarkennetaan juuri hänelle sopivat keinot ja ohjaustavat.

Jos autismiohjaus kiinnostaa, ota yhteyttä.

Ryhmäohjaukset, ryhmäkuntoutukset

Monilla nepsy- henkilöillä on tarve saada kokemuksia ryhmässä toimimisesta ja lisäksi tarve kehittää sosiaalisissa tilanteissa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Harjoittelemiseen tarvitaan usein ryhmää ja vetäjää, joiden avulla on mahdollista saada onnistumisen kokemuksia ryhmässä toimimisesta.

Oman tai omaan lähipiirin kuuluvan erityisvaikeuden kanssa selviytymisessä on tärkeää yhteys samanlaisessa tilanteessa oleviin henkilöihin. Vertaiskokemukset ovat tärkeä apua niin asiakkaille kuin vanhemmille ja sisaruksille. Vertaiskokemukset ovat tärkeä osa ammattilaisen ohjaamissa ryhmissä.

  • erilaiset painotukset sisällöissä mahdollisia
  • ryhmäkokonaisuuksia on mahdollista toteuttaa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa joko toisen yrittäjän kanssa tai myös oman kunnan/organisaation työntekijän kanssa
  • ryhmäohjausten rinnalla mahdollista toteuttaa myös asiakas- ja perhekohtaista ohjausta
  • mahdollisia ryhmiä mm. kaveritaito-ryhmä tukemaan sosiaalisissa tilanteissa selviytymistä, lukio- ryhmä tukemaan lukio-opiskelua, vanhempien ryhmiä

Ryhmiä suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen mukaan. Jos ryhmäohjaus tai ryhmäkuntoutus kiinnostaa, ota yhteyttä.