Konsultaatio

Konsultaatio

työntekijän tai työyhteisön ohjaustyön vahvistamiseksi.

Konsultaatiossa tuodaan jo olemassa olevan osaamisen tueksi laajempaa kokemusperäistä osaamista ohjaamisesta ja erilaisista haasteellisista ohjaustilanteista. Tavoitteena saada välittömästi jotakin konkreettista arjen ohjaustyötä eteenpäin vievää.

Konsultaatiosta vahvistusta

  • asiakastyöhön, asiakkaan ohjaamiseen
  • tiettyyn rajattuun, määriteltyyn asiaan
  • työyhteisölle, tiimille sopivien keinojen hakemiseen
  • yksittäisen, yksin työskentelevän työntekijän ohjaustyön tukemiseen
  • esimiestyön tukemiseen
  • palveluiden kehittämiseen ja päivittämiseen

Konsultaatio tulee arkeen lähelle, mukaan tilanteisiin, jos niin sovitaan. Voidaan toteuttaa kokonaan tai osaksi etäyhteyden avulla. Konsultaatiokertojen määrä sovitaan tapauskohtaisesti. Mahdollista yhdistää koulutuksen kanssa, jolloin saadaan enemmän tehoa ja vaikuttavuutta.

Jos sinulla / teillä on tarvetta saada tukea ja vahvistusta arkisen ohjaustyön tekemiseen, ota yhteyttä. Kuulen tilanteen ja arjen tarpeen ja autan miettimään, minkälaista apua olisi tarjolla ja olisi sinulle / teille hyödyllistä.