Koulutukset

Koulutukset

lisäämään osaamista ja antamaan perustietoa erityisvaikeuksista sekä ohjaamisesta ja opettamisesta.

Kohdejoukkona ovat eri yksiköiden henkilöstö (varhaiskasvatus, koulut, lastensuojelulaitokset, työpajat, ammattiopetus, asumis- ja päivätoimintayksiköt). Koulutuksia myös läheisille (vanhemmat, sisarukset) ja henkilöille, joilla on nepsy-vaikeuksia (tietoisuus erityisvaikeudesta).

Koulutuksia liittyen mm.

  • autismikirjon, kehitysvammaisten, nepsy-henkilöiden, erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ohjaamiseen ja opettamiseen
  • haastavaan käyttäytymiseen, yleensä ohjaamiseen arjen tilanteissa

    koulutukset toteutetaan asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaisesti

  • parista tunnista useamman päivän koulutuskokonaisuuksiin
  • myös kokonaan tai osaksi etäyhteyksin toteutettavia
  • koulutuskokonaisuuksissa mahdollisia koulutustilaisuuksien ohella välitehtävät ja konsultaatio, joiden avulla tehostetaan arjen kehittämistyötä
  • myös yhteistyössä muiden kouluttajien ja koulutusten järjestäjien kanssa

Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan jo olemassa oleva osaaminen ja toisaalta kehittämistarpeet. Koulutukset ovat käytännönläheisiä, joka mahdollistaa koulutuksessa esille tulleiden asioiden viemisen heti arkeen käytettäväksi ja sovellettavaksi.

Jos koulutus kiinnostaa, ota yhteyttä. Kuulen teidän koulutustarpeet ja -toiveet, joiden pohjalta teen ehdotuksen ja tarjouksen.