Työnohjaus

Työnohjaus

tukemaan työyhteisöä tai yksittäistä työntekijää selviytymään ja jaksamaan paremmin työssään.

Työnohjaus mahdollistaa ajan, paikan ja työnohjaajan tuen oman työn ja työn tekemisen tarkastelemiseen. Siinä mahdollistuvat työnohjaajan tuella oivallukset, ajatukset ja uudet näkökulmat omasta työstä, josta saa aineksia vahvistumiseen ja voimaantumiseen. Työnohjaus on keino oman osaamisen hahmottamiseen, oman osaamisen ja työn kehittämiseen.

  • yksilötyönohjaus
  • ryhmätyönohjaus
  • koulutuksellinen työnohjaus (Koulutuksellinen ryhmätyönohjaus toteutetaan yhteistyössä Kaija Westermarkin kanssa.)
  • myös etäyhteyksin
  • myös työelämän tilanteisiin, joissa työn tekemistä ja suoriutumista vaikeuttavat nepsy-vaikeudet (mm. tarkkaavuuden pulmat, autismikirjo, oppimisvaikeudet, lukivaikeudet) tai erityisherkkyys

Työnohjaus on prosessi, joka kestää useimmiten vuoden ja kokoontumisia n.1 krt/kk. Muutos- ja kehittämistilanteissa aika voi olla lyhyempi.

Työnohjaus on hyvä työtä kehittävä työmenetelmä, joskaan ei sovellu kaikenlaisiin tilanteisiin. On tärkeää pysähtyä miettimään työhön liittyvää tarvetta ja arvioida, mikä olisi paras apu kulloiseenkin tilanteeseen. Työnohjauksen ohella työyhteisö voi saada apua koulutuksesta tai konsultaatiosta.

Työnohjauksen onnistumiseksi on tärkeää saada suhde työnohjaajan ja ohjattavien välillä toimivaksi. Siksi työnohjaajan valinnassa kannattaa kuulla hänen taustaansa, viitekehystään ja orientaatiotaan, josta käsin toimii ja menetelmiin, joita käyttää.

Autan pohdinnassa: mikä olisi paras apu sinulle, teille , kun haluatte kehittää työn tekemistä. Samalla voit arvioida, olisinko minä tilanteeseen sopiva työnohjaaja. Ota yhteyttä.