VahVo

Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea

Stressikuppimalli

Stressikuppimalli

” Viimeinen pisara. Mikä sen nyt tuli? Älä ragee! ”

Nämä ovat ilmaisuja tilanteista, joissa viimeinen pisara täyttää stressikupin.

Stressin kertyminen näkyy käyttäytymisessä eri tavoin, kuten aggressiivisuutena, kiukkuna, vetäytymisenä tai hidastumisena. Jokin on se ”viimeinen pisara”, joka aiheuttaa kaaoksen.

Stressikuppia olen vuosien kokemustyön jälkeen alkanut nimittää ajatus- ja toimintamalliksi. Se kehitettiin Satakunnassa vuonna 2005 osana AUNE-hanketta, kun keskityttiin autismikirjon ja nepsy-henkilöiden auttamiseen arjessa. Yhteistyössä havainnoitiin, kokeiltiin ja löydettiin auttamisen tapoja, jotka olivat yleisesti kaikille sopivia – oli nepsy-pulmia tai ei. Stressikuppi toimii vielä tänäkin päivänä hyvänä välineenä eri puolella Suomea. Kaikessa tekemässäni työssä, koulutuksista asiakastyöhön hyödynnän stressikuppimallia.

Stressikuppimalli sopii kaikille ja sen avulla pystytään ymmärtämään stressin vaikutusta osana arkea. Malli tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja stressin kanssa selviytymiseen. Stressikuppi elää ja kehittyy edelleen.

Stressikuppimalli

Arkinen, positiivinen, edullinen ja kaikille sopiva ajatus- ja toimintamalli

Birgit Vuori-Metsämäki