VahVo

Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea

Työnohjaus

Työnohjaus

Tukemaan työyhteisöä tai työntekijää jaksamaan ja selviytymään paremmin työssään

  • yksilö- ja ryhmätyönohjaus
  • koulutuksellinen työnohjaus
  • etäyhteysmahdollisuus
  • myös työelämän tilanteisiin, joissa nepsy-haasteet vaikuttavat työstä suoriutumiseen

Työnohjaajana korostan ratkaisukeskeisyyttä. Työelämässä nousevat esiin jatkuva uuden oppiminen sekä tulevaisuuden muutokset työntekijöiden sekä koko organisaation näkökulmasta. Työnohjaus mahdollistaa oman työn tarkastelemisen, osaamisen hahmottamisen ja työn kehittämisen.

Vuosien aikana kertyneet kokemukseni alaisena toimimisesta, esimiestyöstä, kouluttamisesta sekä yrittäjyydestä ovat tuoneet näkökulmia työelämän tarkasteluun. Nämä kokemukset ovat luoneet pohjaa työnohjaajana toimimiselle.

Työnohjaajan ja ohjattavien välille tulisi syntyä toimiva suhde, jotta päästään onnistuneeseen lopputulokseen. Työnohjaajaa valitessa on suositeltavaa perehtyä hänen taustaansa, osaamiseensa ja orientaatioonsa. Katso tarkemmin kuvailua työkokemuksestani ja taustastani.

Autan teitä löytämään keinoja työn tekemisen kehittämiseen. Samalla voitte arvioida, olisinko minä tilanteeseenne sopiva työnohjaaja ja teen tarvittaessa tarjouksen. Ota rohkeasti yhteyttä.

työnohjaus vahvo
Vahvistumisen ja voimaantumisen avulla kohti parempaa arkea